Archeo-logisch toch!

Deze namiddag gingen we als stagiairs-archeologen aan de slag met de archeologische koffer.
Via kleine opdrachten kwamen we heel wat te weten over de vondsten in de regio's rond Roeselare.

Met de archeo-kits en stagebladen waanden we ons echte archeologen!