fietsencontrole

Vandaag was er op onze school de jaarlijkse fietsencontrole van de Politiezone Het Houtsche. Dit kadert in de sensibiliseringsfase van de provinciale verkeerscampagne 'Veilig Fietsen'.
Waarom? De donkere winterperiode is voor onze zwakke weggebruikers, schoolgaande fietsers in het bijzonder, een zeer onveilige en gevaarlijke periode! De soms beperkte zichtbaarheid van de fietser voor de andere weggebruikers en de slechte weersomstandigheden zijn factoren die mee aan de oorzaak liggen van vele ongevallen in die periode van het jaar!

klik hier voor meer foto's